Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

wagabunda
7722 fb8c 500
wagabunda
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek viahesiamela hesiamela
wagabunda
3591 8161 500
wagabunda
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viahesiamela hesiamela
wagabunda
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viadoope doope
wagabunda

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viadoope doope
wagabunda
7842 23f6 500
Adela.d.r
Reposted fromPoranny Poranny viashitsuri shitsuri
wagabunda
wagabunda
wagabunda
7276 67ec 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialenifca lenifca
wagabunda
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
wagabunda
1745 e416 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele

May 13 2018

wagabunda
4997 bd80 500
Reposted bybadbloodlenifcanadziejenadaremneinto-blackelusivelittlewhitelies12czerwca12czerwcajestemjedenczesciczolemmesouteszyderaecrivaininyouiammistakezakretkaainsanedreamerszydera28mmblackenedskylostindreamssanitasinsanedreamerzzuuoolisiazupamikrokosmosgabyax
wagabunda
6282 a29b
Reposted bybadbloodspoonofdoomSurvivedGirlmissmiserableyoungbloodEldharjarr
wagabunda
talentów poskąpił Pan
urody żałował też 
w kieliszku topi łzy 
a do płuc pompuje dym
Reposted bybadbloodEldharjarr

September 28 2017

wagabunda
1279 9bc4 500

September 11 2017

wagabunda
9100 e210
Reposted byniezwyyklaebeebe
wagabunda
2528 2cc8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...